ถ่ายทอดความรู้ “ศาลจำลอง” จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

ข่าวทั่วไป 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:26 น. —ThaiPR.net

ถ่ายทอดความรู้ “ศาลจำลอง” จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษากฎหมาย ม.ศรีปทุม "ศาลจำลอง"ห้องเรียนที่ทำให้นักศึกษาเห็น"การตัดสินคดี" ถ่ายทอดเรื่องราว โดย รุ่นพี่นิติศาสตร์ SPU สู่รุ่นน้อง

ห้องพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมถือเป็นสถานที่สงวนซึ่งน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้เห็นหรือสัมผัสกับบรรยากาศจริง ซึ่งในการเรียนทางด้านกฎหมาย จึงต้องมี "ศาลจำลอง" โดยถือเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ ที่ได้จำลองการพิจารณาพิพากษาคดีในศาล เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ก่อนที่จะต้องเจอกับสถานการณ์จริงเมื่อได้ประกอบวิชาชีพเป็นนักกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้วิชากฎหมาย สำหรับนักศึกษาใหม่ นิติศาสตร์SPU จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษากฎหมาย ด้วยการดำเนินกิจกรรม สถานการณ์สมมุติ กระบวนการวิธีพิจารณาคดีในศาล "ศาลจำลอง" โดย ทีมนักศึกษารุ่นพี่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แสดงขั้นตอนการปฏิบัติตนในห้องพิจารณาคดี ตลอดจนทักษะการซักพยาน ถามค้าน ถามติง ระหว่างอัยการและทนายความ ในคดีอาญา เพื่อให้น้องๆนักศึกษาใหม่ทุกคนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆในการพิจารณาคดีต่อไป ณ ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง ชั้น 8 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ