ครูไทยไม่ควรพลาด : สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัยผ่าน PLC

ข่าวทั่วไป 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:53 น. —ThaiPR.net

ครูไทยไม่ควรพลาด : สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัยผ่าน PLC

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขามหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ขอเชิญครู อาจารย์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การสร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัยผ่าน PLC" (สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ) เหมาะสำหรับครูทุกระดับชั้นทุกประเภทการศึกษา รวมทั้งมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 โรงแรม เทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี วิทยากรโดย คณาจารย์จากภาควิชาหลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ผู้สนใจสอบถามได้ที่ โทร.0-2218-9893-5


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ