นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนรู้สู่การเป็นนักบัญชีดิจิทัล "การใช้ Application Software ทางด้านภาษี iTax ในยุคดิจิทัล"

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 16:56:27 น.
กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เสริมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม อบรม"การใช้ Application Software ทางด้านภาษี iTax ในยุคดิจิทัล" เพื่อการเป็นนักบัญชีดิจิทัล

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม การเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดย อาจารย์ชัยสรรค์ รังคะภูติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ"การใช้ Application Software ทางด้านภาษี iTax ในยุคดิจิทัล" วิทยากรโดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ Co-founder and Tax Specialist, iTAX Thailand ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการเรียนรู้ในการคำนวณภาษี และการวางแผนภาษีแบบมืออาชีพ ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี SPU ได้รับฟัง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานได้อย่างมืออาชีพ ณ ห้องเรียน ชั้น 10 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง