สุดยอดคนไทยหนึ่งเดียวกับการคว้ารางวัล“ผู้นำโลกรุ่นใหม่ สาขาสันติภาพ” บนเวทีการประชุมระดับโลกคือ..ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 16:03:26 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--สภาเยาวชนโลก

ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล ซึ่งเป็นคนไทยที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสภาเยาวชนโลกรุ่นใหม่2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาเยาวชนโลกช่วงเดือน เมษายน 2562 ณ นครกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาลที่ผ่านมา

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ทางสภาเยาวชนโลกได้หยิบยกหัวข้อการแก้วิกฤตการณ์สภาวะอากาศของโลกที่ร้อนขึ้นทุกวันๆ ซึงแม้นว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามลภาวะเหล่านี้ล้วนเกิดจากฝีมือของพวกเราทุกคน

โดยทางสภาเยาวชนโลกได้ถือโอกาสที่สมาชิกเยาวชนซึ่งเดินทางมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกได้เข้าร่วมกันถกปัญหาและวิธีการในการดูแลแก้ไขสภาวะอากาศของโลก อาทิการรณรงค์ปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อคืนพื้นที่สีเขียวให้กับโลกของเราและการรณรงค์เลิกใช้วัสดุที่ทำให้เกิดมลภาวะและควันพิษ โดยหันมาใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์ไฟฟ้าและเลือกใช้พลังงานทดแทน

พร้อมกันนี้ยังได้ปลุกจิตสำนึกให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมได้ตระหนักและเร่งแก้ไขวิกฤตการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าวันนี้เรายังควรมีภารกิจเร่งด่วนอีกหลายอย่างซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของคนรุ่นใหม่ที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษาฟื้นฟูโลกนี้ต่อไป..

และในโอกาสนี้ทางสภาเยาวชนโลกได้มีมติคัดเลือกให้ว่าที่ร้อยเอกณัฐฏกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล ได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัล"ผู้นำโลกรุ่นใหม่ สาขาสันติภาพ"จากนายชลานารถ คานาลอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 35 ของประเทศเนปาล พร้อมกันกับเหล่าผู้นำเยาวชนโลกจากประเทศต่างๆกว่า 40 ประเทศ นับเป็นการสร้างความภาคภูมืใจและชื่อเสียงกับประเทศไทย….

ข่าวที่เกี่ยวข้อง