ภาพข่าว: Better Group จับมือ Toyota ร่วมใจปลูกป่าชายเลน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 16:04:15 น.
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--เบตเตอร์ เวิล์ด กรีน

กลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด กรมพลาธิการทหารบก และมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนบางปู ซึ่งเป็นป่าชายเลนปากแม่น้ำผืนสุดท้ายของภาคกลาง ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์ ในระบบนิเวศชายเลน อีกทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยงานนี้มีอาสาสมัครร่วมกันปลูกป่าชายเลน กว่า 50,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นโกงกาง แสมขาว และลำพู ครอบคลุมบริเวณพื้นที่กว่า 9 ไร่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเก็บและคัดแยกขยะ 8 ประเภท อาทิ ขยะพลาสติก ขวดแก้ว โฟม ขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดและรีไซเคิลอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง