ม.อ.ตรัง ร่วมกับ อบต.ควนปริง เป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 17:16:10 น.
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ดร.ธวัทชัย สุวรรณพงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และโครงสร้างกายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนวิทยาเขตตรัง ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษาในกิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2562 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง โดยได้ถวายเทียนพรรษาแก่วัดควรปริงวนาราม (วัดนาป้อ) และวัดโคกมะม่วง (โคกสะท้อน) ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านควนปริง โรงเรียนบ้านนาป้อ และประชาชนในตำบลควนปริง ร่วมทำบุญในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง