อาชีวะเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ “ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยาน”

ข่าวทั่วไป Thursday July 18, 2019 11:05 —ThaiPR.net

อาชีวะเปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ “ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยาน”

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการและทักษะจักรยานสร้างสุขเพื่อจัดทำคู่มือการซ่อมบำรุงจักรยานอย่างถูกวิธีและเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของจักรยานในปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 30มิถุนายน 2562 ณ วังยางรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงที่ผ่านมานั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ช่างซ่อมบำรุงรถจักรยานขึ้น เพื่อรองรับความต้องการในการประกอบอาชีพของประชาชน ดำเนินการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการซ่อมรถจักรยาน โดยหลักสูตรดังกล่าวนี้ มีระยะเวลาอบรม 30 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ20 ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่การเลือก เตรียม ใช้ และบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การบริการจักรยาน งานถอดประกอบและบริการบำรุงรักษาจักรยาน ได้แก่ บริการล้อและยาง ระบบเกียร์ เฟือง และโซ่ ระบบเบรก การปรับแต่งรถให้เข้ากับร่างกาย การแก้และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้จักรยาน ตลอดจนการประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานเชิงธุรกิจ ได้แก่ การคิดคำนวณต้นทุน ค่าบริการ การวางแผนและดำเนินธุรกิจบริการรถจักรยานโดยผู้ที่สมัครเรียนต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง มีความสนใจด้านการซ่อมรถจักรยาน ไม่จำกัดเพศ วัยและวุฒิการศึกษา มีความสามารถฟัง อ่านเขียนภาษาไทยได้ เป็นคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนและ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือเป็นคนต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับทางราชการ
"ทั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวนี้จะมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานซ่อมรถจักรยานแบบครบวงจร บำรุงรักษาจักรยานตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงประมาณค่าบริการรถจักรยานเชิงธุรกิจได้ โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐใกล้บ้านได้ตั้งแต่บัดนี้"เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวทิ้งท้าย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ