CEA เผยความปลื้มปิติของ “เยาวชนไทยยุคใหม่” ผ่านกิจกรรม 'ดนตรีและงานศิลป์’ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ ทีซีดีซี กรุงเทพฯ ถึงกรกฎาคม 2562

ข่าวทั่วไป Friday July 19, 2019 11:58 —ThaiPR.net

CEA เผยความปลื้มปิติของ “เยาวชนไทยยุคใหม่” ผ่านกิจกรรม 'ดนตรีและงานศิลป์’  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ ทีซีดีซี กรุงเทพฯ ถึงกรกฎาคม 2562

กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

- ซีอีเอ เปิดพื้นที่ Creative Space ให้เยาวชนไทยโชว์ศักยภาพร้องเพลงเล่นดนตรี ทุกวันเสาร์
ในวาระมหามงคลแห่งรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้พร้อมใจจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติในหลากหลายรูปแบบ โดยมีประชาชนทุกภาคส่วนได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ จำนวนมาก
นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า เช่นเดียวกับ สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและผลักดันเศรษฐกิจประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ จึงได้จัดกิจกรรม "ศิลปะการจัดวางและการแสดงดนตรี" ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านการเปิดพื้นที่ให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ออกแบบศิลปะจัดวาง "พานพุ่มสไตล์โมเดิร์น" เพื่อจัดแสดงบริเวณภายในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กรุงเทพฯ (TCDC กรุงเทพฯ) รวมถึงเปิดพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรี ทั้งการขับร้องเพลงและเล่นดนตรีแนวอะคูสติก (Acoustics) เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลแห่งรัชสมัย ที่นอกจากเยาวชนจะสามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังสามารถส่งต่อความสุขผ่านเสียงเพลงแก่ประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาใช้บริการบริเวณพื้นที่ครีเอทีฟสเปซ (Creative Space) ของทีซีดีซี อีกทั้งยังช่วยให้บรรยากาศการอ่านหนังสือเป็นไปด้วยความรื่นรมย์และผ่อนคลาย
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากเยาวชนรุ่นใหม่ในการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งตัวแทนเยาวชนในแต่ละวง ต่างมีความคิดเห็นในเรื่องการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
"หนึ่งในโอกาสสำคัญที่ทรงคุณค่า" นางสาววรญา เจริญศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวว่า หากย้อนไปหลายสิบปีก่อน คนไทยในช่วงวัยคุณปู่คุณย่า มักมีโอกาสได้นั่งรับเสด็จฯ ตามสองข้างทางที่ ในหลวง พระราชินี หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ ผ่าน แต่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดด้วยช่วงเวลาและโอกาสที่ไม่สามารถทำได้เหมือนคนสมัยนั้น ดังนั้น เมื่อตนและเพื่อน ทราบว่าทาง CEA ได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี ในรูปแบบอะคูสติกที่ฟังง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ แก่ผู้ใช้บริการ TCDC เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนถึงการร่วมเทิดพระเกียรติในโอกาสครั้งสำคัญครั้งนี้ จึงไม่รอช้านัดแนะกับเพื่อนร่วมวงจัดการเคลียร์รายงาน หาเวลาซ้อมร่วมกัน เพื่อขับร้องทุกบทเพลงที่เตรียมมาให้ดีที่สุด และในอนาคตหากมีกิจกรรมในลักษณะนี้ ตนและเพื่อนก็พร้อมใจที่จะมารวมตัวเพื่อร้องเพลงร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
"ใช้ดนตรีและเสียงเพลงร่วมเทิดพระเกียรติ" นายน้ำเพชร เครือวงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกดุริยางคศาสตร์สากล ปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า โดยส่วนตัวมองว่าความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับวัยรุ่นไทย ยังคงมีระยะที่ใกล้ชิดจากการที่รายการข่าวในสื่อต่างๆ ได้เผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเมื่อ CEA ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในโอกาสมหามงคลครั้งสำคัญผ่านการร้องเพลงและเล่นดนตรี ตนในฐานะที่ชื่นชอบการร้องเพลงเป็นทุนเดิม จึงใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และในอนาคตหาก CEA หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ตนและเพื่อนก็จะไม่พลาดแน่นอน
"รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทำกิจกรรม" นางสาว ณัฐรดี พานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตนและกลุ่มเพื่อนวง "J.I.M." ได้อาสาเป็นตัวแทนทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการร้องเพลงหรือเล่นดนตรี ซึ่งทั้งสามคนได้พบเจอและเล่นดนตรีด้วยกันมาในชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Band) ซึ่งจะได้แสดงงานมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อมีโอกาสได้มาทำกิจกรรมนอกรั้วมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมที่ทรงคุณค่าที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานรัฐอย่าง CEA ตนและเพื่อนในฐานะเยาวชน และประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่อย่างน้อยได้มีโอกาสทำกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ จากความสามารถเดิมที่มี ทั้งนี้ ตนและเพื่อนจึงขอขอบคุณ CEA ที่ได้จัดกิจกรรมดีดีแบบนี้ขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะเป็นการจะเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพแล้ว ยังสร้างโอกาสในเส้นทางสายดนตรีอีกด้วย โดยนับจากนี้ตนและเพื่อนตั้งใจว่า จะหมั่นพัฒนาทักษะและฝีมือให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงจะทำหน้าที่ของคนไทยให้อย่างดีที่สุดต่อไป
ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมร้องเพลงของน้องๆ เยาวชนที่เดินทางมาสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายทุกวันเสาร์ ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 – 17.45 น. ณ บริเวณครีเอทีฟสเปซ (Creative Space) ชั้น 5 แล้ว ผู้สนใจยังสามารถเก็บภาพผลงานศิลปะจัดวาง "พานพุ่มสไตล์โมเดิร์น" บริเวณพื้นที่ส่วนต้อนรับ (Front Lobby) ชั้น 1 และศิลปะจัดวางอื่นๆ บริเวณห้องสมุด (Resource Center) ชั้น 4 อาคารส่วนหลัง ได้ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) เวลา 9.30 – 21.00 น. ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและสอบถามการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-105-7400 ต่อ 213, 214 หรือติดตามรายละเอียดที่ tcdc.or.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ