กสร. อบรมพนักงานตรวจแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย

ข่าวทั่วไป Monday July 22, 2019 14:42 —ThaiPR.net

กสร. อบรมพนักงานตรวจแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงาน มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความรู้ ความสามารถในการคุ้มครองแรงงานพร้อมปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย
นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพฯ ว่า กสร.มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว โดยมีพนักงานตรวจแรงงานเป็นกลไกสำคัญในการตรวจบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในสิทธิหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวพนักงานตรวจแรงงานนอกจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องมีทักษะที่จำเป็นเพื่อประกอบการปฏิบัติงานด้วย เช่น ทักษะการสื่อสาร การสอบข้อเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน เป็นต้น
นายสมบูรณ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายในการคุ้มครองแรงงานเกิดผลสัมฤทธิ์กสร.จึงได้จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานตรวจแรงงานเชิงคุณภาพขึ้น ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งฝึกทักษะ เทคนิคการทำงานจากจากผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านการคุ้มครองแรงงานเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ในการอบรมดังกล่าว ยังมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และคุณธรรมของพนักงานตรวจแรงงานในการบังคับใช้กฎหมายด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ