ม.รามฯ ประกาศงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์ เริ่ม 2 ส.ค.62 เป็นต้นไป

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 10:36:17 น.
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รามคำแหงเดินหน้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า นักศึกษา และบุคลากร งดให้ งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รณรงค์ลดขยะพลาสติกในม.ร. ประกาศแนวทางให้ประชากรทุกฝ่ายงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์ เพื่อลดปัญหามลพิษและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าทุกแห่งในม.ร. งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป พร้อมเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมรณรงค์ "งดใช้ถุงพลาสติกทุกวันศุกร์" ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงอาหารนพมาศ เพื่อรณรงค์ให้งดใช้ถุงพลาสติก และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ รวมทั้งแจกถุงผ้าแก่ผู้ร่วมกิจกรรรมด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-8045-47

ข่าวที่เกี่ยวข้อง