ภาพข่าวDOHOME เคาะราคาเสนอขาย IPO 7.80 บาทต่อหุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 24, 2019 16:37 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: DOHOME เคาะราคาเสนอขาย IPO 7.80 บาทต่อหุ้น

กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--เอ็ม ที มัลติมีเดีย

นายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา (กลาง) กรรมการผู้จัดการ นางนาตยา ตั้งมิตรประชา (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และ นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย และบมจ.หลักทรัพย์ ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น IPO เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 465,040,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้น IPO นอกจากนี้มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 56,160,000 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 521,200,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.1 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายครั้งนี้ (กรณีมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญส่วนเกินทั้งจำนวน) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 7.80 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคา Book Building หลังได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุนสถาบันคุณภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อปัจจัยพื้นฐาน ความสามารถของทีมผู้บริหารและศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ พร้อมเปิดจองซื้อในวันที่ 25-26 และ 30-31 กรกฎาคมนี้ และคาดว่าจะนำหลักทรัพย์ DOHOME เข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 6 สิงหาคมนี้
คำเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผุ้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินในลงทุน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ