จังหวัดมุกดาหาร มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 09:52:18 น.
กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร กล่าวรายงานถึงการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ซึ่งจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2562 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ อุบลราชธานี เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ การจัดงานครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียนอาชีวะหลายสถาบันได้แสดงฝีมือเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของการพัฒนาแรงงานฝีมือ และเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานของไทยให้ได้มาตรฐานเพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันฝีมือแรงงานทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นการยกฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของกำลังแรงงานที่มีฝีมือรองรับยุทธศาสตร์ชาติสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาคอีสาน จำนวน 25 สาขา ในครั้งนี้ สนพ.มุกดาหาร และสถาบันอาชีวศึกษาได้ส่ง นายนัฐพงษ์ สุพร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ จากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เป็นตัวแทนจากจังหวัดมุกดาหาร และได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค สาขาเทคโนโลยียานยนต์ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานี ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนมกราคม 2563

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร แสดงความยินดีต่อนายนัฐพงษ์ สุพร และมอบพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ ผู้เข้าแข่งขันที่สามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขัน ครั้งนี้ ชัยชนะของท่านแสดงถึงความพร้อมในด้านฝีมือ วินัยในการฝึกซ้อม และความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะฝีมือของตน รวมถึงสิ่งที่ท่านและหน่วยงานต้นสังกัดได้รับอย่างแน่นอนนอกจากการแข่งขันก็คือประสบการณ์ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและการทำงานของท่านได้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง