ภาพข่าว: กองประชาสัมพันธ์ หัวข้อข่าว: วว. / KRIBB ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หารือขยายขอบเขตความร่วมมือวิจัยใหม่ด้าน Biotechnology

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 09:21:43 น.
กรุงเทพฯ--9 ส.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะ ร่วมหารือกับ Dr Kim Seung Jun, Vice President of Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภาครัฐที่มีความโดดเด่นในงานวิจัยด้านนวัตกรรมชีววิทยา ถึ งแนวทางการขยายขอบเขตความร่วมมือใหม่ด้าน Biotechnology และด้านอื่นๆ ได้แก่ plant cell line, biomaterials, microbial biotechnology เป็นต้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ เมืองแดจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง