จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน Thaphae Unplug มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 10:19 น. —ThaiPR.net

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน Thaphae Unplug มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน Thaphae Unplug มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูและถ่ายทอดภูมิปัญญาสล่าล้านนาแก่เยาวชน

ที่ ข่วงประตูท่าแพ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Thaphae Unplug มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชนจังหวัดเชียงใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ภูมิปัญญาสล่าล้านนา เป็นภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูและถ่ายทอดแก่เยาวชนเพื่อสืบทอด โดยกิจกรรมภายในงานเป็นการนำเสนอผลงานและการสาธิตภูมิปัญญาสล่าล้านนา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม แสดงให้เห็นถึงศักยภาพคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งประวัติความเป็นมาของสล่าล้านนา และการชิม ชม สินค้าทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและก้าวสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และพบกับบรรยากาศ Unplug หรือบรรยากาศแสงเทียนแห่งล้านนา ตั้งแต่เวลา 19.00-20.00 น. ของทั้ง 3 วัน

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงาน Thaphae Unplug มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน

ด้านนายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานThaphae Unplug มหกรรมวัฒนธรรม สร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดาการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของสล่าล้านนา ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการต่อยอดผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ในอนาคต ส่งเสริมการเพิ่มรายได้เป็นเวทีแก่ภูมิปัญญาสล่าล้านนาให้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา สู่การสนับสนุนให้เกิดวิถีสังคมอยู่เป็นเป็ยสุข และสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านวัฒนธรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วย ข่วงการแสดงและสาธิตภูมิปัญญาสล่าล้านนาอันโดดเด่น การเสวนาด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา นิทรรศการองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรม การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้าน และกาดหมั้วคัวกิ๋นพื้นถิ่นล้านนา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ