“ AGE ” ผนึกพันธมิตร “TRC- APTECH” ต่อยอดไลน์ธุรกิจสู่การจัดหาและให้บริการด้านพลังงานป้อนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ข่าวหุ้น-การเงิน 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 15:47 น. —ThaiPR.net

บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี หรือ AGE ประกาศร่วมทุนกับพันธมิตร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทร่วมทุน "บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด" จัดหาและให้บริการด้านพลังงาน เพื่อต่อยอดไลน์ธุรกิจถ่านหินในปัจจุบัน ด้านผู้บริหาร "พนม ควรสถาพร" ระบุการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ต่อยอดไลน์ธุรกิจใหม่ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการเติบโตทั้งรายได้ และกำไรอย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว จากธุรกิจเดิม โดยบริษัทร่วมทุนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการขายไอน้ำ กับลูกค้าแล้ว

“ AGE ” ผนึกพันธมิตร “TRC- APTECH” ต่อยอดไลน์ธุรกิจสู่การจัดหาและให้บริการด้านพลังงานป้อนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้จัดหาและจัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 45 ร่วมกับบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45 และบริษัท แอพไพลแอ๊นซ์ เทคโนโลยี่ ซัพพลายส์ จำกัด (AP TECH) ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 10 มีทุนจดทะเบียนจำนวน 300,000,000 บาท

โดยวัตถุประสงค์ของธุรกิจ เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการจัดหา และการให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป อาทิ การผลิต และจำหน่าย ไอน้ำ ไฟฟ้า และน้ำใช้ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน หรือเชื้อเพลิงอื่นๆในการผลิต ตามความประสงค์ของลูกค้า

ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นว่าการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจจัดหาและให้บริการด้านพลังงาน ในครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงาน ทั้งรายได้ และกำไรของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต นอกเหนือจากธุรกิจการจัดหา และจัดจำหน่ายถ่านหิน และธุรกิจการให้บริการโลจิสติกส์ที่มีอยู่เดิม

ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด หรือ บริษัทร่วมทุนนี้ ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายราย เพื่อให้บริษัทร่วมทุนให้บริการจัดหาและให้บริการด้านพลังงาน ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในด้านการดำเนินงานตั้งแต่ปลายปี 2562 และคาดจะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทเป็นรูปธรรมได้ในปี 2563 โดยบริษัทร่วมทุน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องซื้อขายไอน้ำ กับบริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะเริ่มมีการซื้อขาย และรับรู้รายได้ ในปี 2563


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ