Cyberspace Challenges and Opportunities

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday August 16, 2019 11:10 —ThaiPR.net

Cyberspace Challenges and Opportunities

กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--สมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ Munich Re Group (กลุ่มมิวนิครี เป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยต่อ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก) จัดสัมมนาเรื่อง "Cyberspace Challenges and Opportunities" เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยได้รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ อุปสรรคปัญหา ด้านการประกันภัยไซเบอร์ ตลอดจนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นทั่วโลก ความท้าทายและโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมการประกันภัยและตลาดการประกันภัยต่อ รวมทั้งแนวโน้มและผลกระทบต่อการประกันภัยไซเบอร์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Munich Re Group ได้แก่ Mr. Andreas Schmitt, Head of Cyber Asia Pacific, Munich Re Group, Singapore และ Mr. Jakob von Uckermann, Senior Claims Manager - Cyber, Munich Re Germany โดยมี นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้การต้อนรับ ในงานสัมมนาครั้งนี้ มีผู้บริหารจากบริษัทประกันภัย บริษัทนายหน้าประกันภัยและประกันภัยต่อ สำนักงาน คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนากว่า 100 คน ณ ห้องสัมมนา 501 อาคารสมาคมประกันวินาศภัยไทย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ