ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร จัดพิธีเปิดโครงการ 101 อาขีพ เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 21 สิงหาคม 2562 15:25:32 น.
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 จังหวัดยโสธรโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรเปิดโครงการ 101 อาขีพเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก ณ สำนักงานแขวงทางหลวงยโสธร โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานได้อนุมัติโครงการ 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ ชึ่งตามโครงการก็จะมีกิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 101 อาชีพโดยการฝึกอาชีพสาขาการทำมวยนึ่งข้าวเหนียว ระยะเวลาฝึกอบรม 18 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 20 คน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ณ ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยการร่วมกันทำความสะอาดและทาสีบริเวณฟุตบาทตั้งแต่สะพานลำน้ำทวนถึงสำนักงานแขวงทางหลวงยโสธรและบริเวณหน้าห้างโลตัสโลตัสยโสธรถึงโรงเรียนยโสธรพิทยาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง