มกอช. มอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ตรวจสอบเข้มคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย GAP

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 16:33:00 น.
กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานร่วมในพิธีมอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า Q ของจังหวัดปทุมธานี โดยมี นางละออง ชื่นฉอด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไอยรา ตลาดรังสิต ตลาดสะพานแดง ตลาดอินเตอร์มาร์ท และตลาดพระยาสมาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ให้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารในส่วนต้นทางของห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้ได้เป็นสินค้า Q ที่มีความปลอดภัยก่อนบริโภค โดยการตรวจรับรองระบบการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีความปลอดภัยตามระบบการผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP : Good Agricultural Practice) รวมถึงการตรวจการรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ผลิต จากแหล่งผลิตที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน GAP โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ตามหลักเกณฑ์ที่ มกอช. กำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจที่จะเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยมาบริโภค

สำหรับการดำเนินงานโครงการฯ ในปี 2562 จังหวัดปทุมธานี มีตลาดเป้าหมายจานวน 7 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไอยรา ตลาดรังสิต ตลาดสะพานแดง ตลาดพระยาสมาน และตลาดอินเตอร์มาร์ทมีผู้ประกอบการแผงค้าเข้าร่วมโครงการฯ จานวน 352 แผงค้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง