ภาพข่าวครบรอบวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 17 ปี

ข่าวทั่วไป 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 17:07 น. —ThaiPR.net

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 17 ปี โดยมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการท่องเที่ยว และศาลหลวงศุภชลาศัย พร้อมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และภายในงานมีพิธีมอบรางวัล "เพชรจรัสแสง" ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานโดดเด่น มีการมอบโล่และของที่ระลึกให้กับผู้มีอุปการคุณต่อกรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเชิญร่วมสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมการท่องเที่ยว เพื่อจะนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรกรมการท่องเที่ยว เมื่อเร็วๆ นี้ ในภาพ : (จากซ้ายไปขวา)

ภาพข่าว: ครบรอบวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 17 ปี

นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ, นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, นายสิโรตฆ์ มียศ เลขานุการกรม, นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์, นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว, นางพัฒนสิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ