ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาโครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 4, 2019 08:57 —ThaiPR.net

ขอเชิญร่วมประชุมสัมมนาโครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาค

กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ (หัวหน้าโครงการ) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดำเนิน "โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่ประเทศไทย ๔.๐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)" ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ ดึงดูดการลงทุนทั้งจากภายในและต่างประเทศให้มาลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาคและทิศทางการพัฒนาประเทศในภาพรวม อันจะนำไปสู่แผนการพัฒนาประเทศต่อไป
ในการนี้ทางโครงการได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำร่างแผนแม่บทและแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมภูมิภาคสู่ประเทศไทย ๔.๐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จแล้ว และเพื่อให้แผนงานดังกล่าวมีความเหมาะสม ครบถ้วน สมบูรณ์ จึงได้จัดสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องการสัมมนาจะมีในช่วงเช้า ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมและเทคนิคการเตรียมโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณให้กับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมในภูมิภาคเป้าหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ
จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีความสนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในร่างแผนแม่บทและแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแมกโนเลีย ๑ ชั้น ๓ อาคาร ทีเค ๓ โรงแรมทีเคพาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ