กรมชลประทานจัดแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 11:09:22 น.
กรุงเทพฯ--9 ก.ย.--กรมชลประทาน

แหล่งข่าวจากสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน แจ้งว่า การพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการที่มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นวงกว้าง กรมชลประทานจึงต้องมีแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนึ่งในนั้นคือ การปลูกป่าทดแทนและสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ปลูกป่าไปแล้วกว่า 23,155 ไร่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง