จัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ข่าวทั่วไป Wednesday September 11, 2019 16:42 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์ นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าว ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าวการให้ทบทวนการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงกวดขันผู้ค้าต่างด้าวที่มาค้าขายแทนคนไทยที่ถูกจัดระเบียบว่า ที่ผ่านมา กทม. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน ปัจจุบัน กทม. ได้ยกเลิกจุดผ่อนผันแล้ว 508 จุด และอยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกอีก 175 จุด ในพื้นที่ 19 สำนักงานเขต ซึ่งในการยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าว กทม. ได้ดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดหาสถานที่ค้าขายใหม่ เป็นตลาดของหน่วยงานราชการหรือตลาดเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงจุดทำการค้าที่ถูกยกเลิก รวมทั้งจัดหาตลาดเอกชนที่ร่วมโครงการตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ซึ่งมีแผงค้ารองรับได้มากกว่า 12,000 แผงค้า นอกจากนั้น กทม. ได้ดำเนินการด้วยมาตรการผ่อนปรน โดยตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ค้าและประชาชน เช่น อนุโลมให้ผู้ค้าสามารถค้าขายได้ในถนนสายรองและซอยย่อย โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เพื่อให้พื้นที่กรุงเทพฯ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีผู้ค้าต่างด้าว สำนักเทศกิจได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตเพิ่มความเข้มงวดกวดขันจับปรับผู้ค้าต่างด้าวที่เข้ามาทำการค้าหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบการทำการค้าของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทุกจุดในพื้นที่เขต หากพบหรือสงสัยว่ามีคนต่างด้าวทำการค้าหาบเร่แผงลอย ให้ประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อบูรณาการกวดขันจับปรับร่วมกัน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ