'สี่มุมเมือง’ เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน พาชมตลาดค้าส่งผักใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ข่าวทั่วไป Thursday September 12, 2019 15:43 —ThaiPR.net

'สี่มุมเมือง’ เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน พาชมตลาดค้าส่งผักใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--ตลาดสี่มุมเมือง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ดร.จรูญ ชำนาญไพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารตลาด และสายงานเครือข่ายเกษตรกรตลาดสี่มุมเมือง และคณะกลุ่มงานบริหารตลาด ให้เกียรติต้อนรับคุณชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะสื่อมวลชน จำนวน 16 สื่อพาลงพื้นที่ชมตลาดสี่มุมเมืองยุคใหม่ ตลาดค้าส่งผักที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด "เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก" (Pathum Thani Market 4.0) เพื่อโชว์ศักยภาพตลาดสี่มุมเมือง ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรในจังหวัดปทุมธานี ภายใต้นโยบาย "ปทุมธานีเมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก" (Pathum Thani Market 4.0) ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ ศักยภาพที่โดดเด่นของตลาด การขยายช่องทางการตลาด การสร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การเปลี่ยนจากโลกยุคเดิมสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 โดยตลาดสี่มุมเมืองมีความโดดเด่น คือ เป็นตลาดค้าส่งผัก ผลไม้ที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตรระดับประเทศ เปิดทำการค้า 24 ชั่วโมง ตลาดไม่เคยหลับ มุ่งในการบริการที่เป็นเลิศ ด้วยสินค้าที่ครบถ้วนปลอดภัย มีมาตรฐาน มีระบบข้อมูลข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้า พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณภาพสินค้าให้มีประสิทธิภาพรับผิดชอบต่อสังคม
ตลาดสี่มุมเมืองมีการส่งเสริม ผลักดัน ให้ผู้ค้าใช้มาตรฐานสินค้าตลาดสี่มุมเมือง คือ มาตรฐานสินค้า Q smm ว่าด้วยเรื่องขนาดและเกรด มีการจัดรูปแบบมาตรฐานสินค้าที่เป็นสากล สามารถวัดได้มีน้ำหนักที่แน่นอนมากขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมการค้า สะดวกรวดเร็ว รองรับการซื้อขายการค้ายุคใหม่ E –commerce ร่วมสร้างมาตรฐานสินค้าเพื่อการค้าที่มั่นคงและพัฒนาสินค้าให้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้ขายให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพสินค้าที่ซื้อขาย เพื่อลดปัญหาขัดแย้งจากความไม่เข้าใจตรงกันในเรื่องของมาตรฐานสินค้า เช่น การกำหนดขนาดของสินค้า และกำหนดเกรดของสินค้า ขนาด คุณภาพ น้ำหนัก บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าสำหรับบอกรายละเอียดของสินค้า โดยมาตรฐานสินค้านั้น จะทำให้การตัดสินใจซื้อขายสะดวกรวดเร็วใช้เวลาในการซื้อขายลดลง รวมทั้งยังยุติธรรมทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขาย


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ