ยกเลิกจุดผ่อนผันตามแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

ข่าวทั่วไป Friday September 13, 2019 17:11 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. เปิดเผยตามที่สื่อสังคมออนไลน์วิจารณ์กรณี กทม. จะดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันที่เหลืออีก 175 จุด ในพื้นที่ 19 สำนักงานเขตให้ครบทุกจุดภายในสิ้นปี 2562 โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นระบุก่อนที่จะยกเลิกจุดผ่อนผันควรสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และมีแผนรองรับภายหลังยกเลิกทำการค้าอย่างเหมาะสมว่า กทม. ได้กำหนดแนวทางการยกเลิกจุดผ่อนผันทำการค้าบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯ
โดยให้สำนักงานเขตจัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ดังนี้ 1) ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ระดับเขตเพื่อพิจารณาและมีมติยกเลิกจุดผ่อนผันของแต่ละพื้นที่เขต 2) จัดประชุมผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผันเพื่อแจ้งนโยบาย ความจำเป็นในการดำเนินการตามนโยบาย และแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ผู้ค้าทราบ พร้อมประชาสัมพันธ์ แจ้งสถานที่รองรับที่ กทม. จัดให้ผู้ค้าเข้าไปทำการค้าหรือให้ผู้ค้าจัดหาที่ทำการค้าใหม่ภายหลังจากมีประกาศ ยกเลิกจุดผ่อนผัน 3) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่จะยกเลิกจุดผ่อนผัน
รวมทั้งประชาชนที่ใช้ทางเท้าสัญจรไปมา ให้รับทราบ 4) ภายหลังประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันให้แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ค้าทราบเป็นหนังสือหรือจัดประชุม พร้อมกำหนดวันหยุดทำการค้าในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ผู้ค้ามีช่วงเวลาย้าย สถานที่ทำการค้า หาสถานที่ทำการค้าหรือเข้าไปทำการค้าในตลาดหรือสถานที่ที่ กทม. ได้ประสานให้ผู้ค้าเข้าไปทำการค้า 5) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน บังคับการตามกฎหมายไม่ให้มีผู้ค้าฝ่าฝืนทำการค้าในจุดที่ยกเลิกจุดผ่อนผันแล้ว และ 6) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเท้าให้สะอาด สวยงาม ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
นอกจากนั้น ได้สร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องให้เห็นถึงความจำเป็นในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ