ผสาน สร้างสรร มุ่งมั่น ยั่งยืน สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน & Product Champions 2019” (ครั้งที่ 4)

ข่าวทั่วไป 16 กันยายน พ.ศ. 2562 16:25 น. —ThaiPR.net

ผสาน สร้างสรร มุ่งมั่น ยั่งยืน สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน & Product Champions 2019” (ครั้งที่ 4)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ 8 มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ Excellence Center ทั้งด้านเกษตร และด้านการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดงาน "ผสาน สร้างสรร มุ่งมั่น ยั่งยืน สุดยอด ผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน & Product Champion 2019" ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยความร่วมมือระหว่าง สสว. กับ 8 มหาวิทยาลัย (ครั้งที่4) ภายในงาน นำวิสาหกิจชุมชนในโครงการฯที่มีศักยภาพกว่า 100 ราย เข้าร่วมและจำหน่ายสินค้า โดยมี ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ภายใต้การพัฒนาของ ม.ขอนแก่น และ ม.สงขลานครินทร์ โอกาสนี้ขอเชิญท่านทำข่าวงานพร้อมสินค้าที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Product Champion

ผสาน สร้างสรร มุ่งมั่น ยั่งยืน สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน & Product Champions 2019” (ครั้งที่ 4)

กำหนดการพิธีเปิดงาน วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 62 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ลานเมืองสุขสยาม ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

12.00 – 12.40 ลงทะเบียนแขกผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน

13.00 – 13.15 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวสรุปการดำเนินงานโครงการในพื้นที่

ผสาน สร้างสรร มุ่งมั่น ยั่งยืน สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน & Product Champions 2019” (ครั้งที่ 4)

13.20 – 13.30 เรียนเชิญ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน เปิดงานอย่างเป็นทางการ ถ่ายภาพร่วมกัน เดินชมร้านค้า

13.40 – 14.00 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ สินค้าไฮไลท์ และ Product Champions (2 ใน 8 รางวัล)

งานจัดโดย ม.ขอนแก่น และ ม.สงขลานครินทร์ จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน ณ ลานเมืองสุขสยาม ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร, ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, รศ.ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ผศ.ดร.อรรถพล มณีแดง รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายบริหารจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีฯลฯ ร่วมงาน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ