ภาพข่าวProduct Champion 2019” ครั้งที่ 4

ข่าวทั่วไป 19 กันยายน พ.ศ. 2562 16:37 น. —ThaiPR.net

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงาน "ผสาน สร้างสรรค์ มุ่งมั่น ยั่งยืน สุดยอดผลิตภัณฑ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน & Product Champion 2019" (ครั้งที่ 4) นำวิสาหกิจชุมชนในโครงการฯ ที่มีศักยภาพกว่า 100 ราย ภายใต้การพัฒนาของ ม.ขอนแก่น และ ม.สงขลานครินทร์ มาจำหน่ายและจัดแสดง โดยมี นางลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการเมืองสุขสยาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ (19 ก.ย. ณ ไอคอนสยาม) หมายเหตุ เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา 1. นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (คนกลาง)

ภาพข่าว: Product Champion 2019” ครั้งที่ 4

2. ผศ. ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ที่ 3 จากขวา)

3. ผศ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ที่ 3 จากซ้าย)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. เรืออากาศเอก ภักดี ผ่องใส ผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ ไอคอนสยาม (ที่ 2 จากขวา)

5. นางลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการเมืองสุขสยาม (ที่ 2 จากซ้าย)

6. นายชยะพงส์ นะวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมืองสุขสยาม (ซ้ายสุด)

7. นายทศพล ยูปานนท์ หัวหน้าส่วนประสานเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (ที่ 1 จากขวา)


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว