ภาพข่าว: รมว.เกษตรฯ เจรจากับแกนนำเกษตรกรหนี้สิน กฟก. ที่ชุมนุมหน้ากระทรวง เร่งเสนอแก้กฎหมาย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 09:18:02 น.
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้สหพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สกท.) เข้าพบ เพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการแก้ไข พ.ร.บ. ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3 มาตรา โดยมาตราที่ผู้ชุมนุมต้องการให้แก้ไขด่วนที่สุดคือ มาตรา 37/9 วรรคสอง ว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ที่ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ไม่สามารถที่จะเข้าไปชำระหนี้แทนหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันได้

"ช่วงเช้านี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งหนังสือเห็นชอบตามร่างแก้ไข พ.ร.บ. ในมาตราที่เสนอแล้ว ซึ่งตนได้ลงนามในหนังสือส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำหนดวาระนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาตราเป็นกฎหมายใช้ต่อไป" นายเฉลิมชัย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง