สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. พัฒนากำลังคนด้วยระบบบริหารการสอบบนคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Test : CBT)

ข่าวทั่วไป 24 กันยายน พ.ศ. 2562 14:51 น. —ThaiPR.net

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบัน นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ และบุคลากร สคช. เข้าร่วมสังเกตการณ์ การประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 ซึ่งเป็นการทำข้อสอบด้วยระบบบริหารการสอบบนคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Test : CBT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินสมรรถนะฯ ของสถาบัน ณ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. พัฒนากำลังคนด้วยระบบบริหารการสอบบนคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Test : CBT)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ