ข้าว ซี.พี.-ผู้ผลิตข้าวตราฉัตรชูจุดแข็งระบบการปลูกข้าวยั่งยืน พร้อมผลักดันข้าวคุณภาพระดับโลก สอดรับมาตรฐาน SRP-The Sustainable Rice Platform ภายในงาน ประชุมและนิทรรศการข้าวเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2

ข่าวทั่วไป 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 17:28 น. —ThaiPR.net

ข้าว ซี.พี.-ข้าวตราฉัตร ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment-UNEP) และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) ดึงจุดแข็งระบบการปลูกข้าวยั่งยืนของบริษัทฯ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว ที่ทำร่วมกับภาครัฐ ภาคเกษตรกร และภาคประชาชน มากกว่า 10 ปี ทั่วประเทศ มีพท.เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 301,325 ไร่ และเกษตรกรสมาชิก รวมทั้งสิ้น 12,718 ราย เพื่อสอดรับมาตรฐาน SRP คือ การขับเคลื่อนการเกษตรยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการระบบการผลิตข้าว โดยคำนึงถึงระบบนิเวศ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในไร่นา ผสมผสานการตลาด จนพัฒนาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกรสมาชิก ซึ่งข้าวตราฉัตร ถือเป็นแบรนด์ข้าวคนไทยแบรนด์เดียว ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ SRP-The Sustainable Rice Platform

ข้าว ซี.พี.-ผู้ผลิตข้าวตราฉัตรชูจุดแข็งระบบการปลูกข้าวยั่งยืน พร้อมผลักดันข้าวคุณภาพระดับโลก สอดรับมาตรฐาน SRP-The Sustainable Rice Platform ภายในงาน ประชุมและนิทรรศการข้าวเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ