ทีเอ็มบีได้แจ้งให้คณะกรรมการธนาคารฯ ทราบถึงแผนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคาดว่าจะจ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ที่อัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 10:00 น. —ThaiPR.net

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า "ธนาคารคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเป็นสำคัญ และเล็งเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ของปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมรวมถึงผู้ที่ใช้สิทธิเพิ่มทุนด้วย TMB-T1 ด้วยอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้นมีความเหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งภายหลังการรวมกิจการ เราเชื่อมั่นว่า ด้วยศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของธนาคารใหม่ เราจะมีโอกาสสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับทั้งผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหม่เช่นเดียวกัน"

ทีเอ็มบีได้แจ้งให้คณะกรรมการธนาคารฯ ทราบถึงแผนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคาดว่าจะจ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ที่อัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น

โดยตามแผนการดังกล่าว คาดว่าจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นทีเอ็มบีในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ทีเอ็มบีดำเนินการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันหลังจากที่ผู้ถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหุ้นสามัญ หรือ TMB-T1 ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของธนาคารฯ ในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นเดิม รวมถึงมีหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ TMB-T1 ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของทีเอ็มบี ซึ่งมีรายชื่อก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD จะได้รับสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล

ทั้งนี้ ภายหลังการแจ้งคณะกรรมการธนาคารฯ ให้ทราบถึงแผนการดังกล่าว ทีเอ็มบีคาดว่าจะดำเนินการขออนุมัติได้ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ