มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เชิญชวนคนในสังคม ร่วมกิจกรรมติดแฮ็ชแท็ก #แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

ข่าวทั่วไป Thursday October 17, 2019 17:01 —ThaiPR.net

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เชิญชวนคนในสังคม ร่วมกิจกรรมติดแฮ็ชแท็ก #แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

กรุงเทพฯ--17 ต.ค.--มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ซึ่งถูกกระทำความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ ในการช่วยเหลือเด็กให้ได้รับความปลอดภัย ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านกฎหมาย นอกจากนี้ดำเนินโครงการป้องกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้บุคคลแวดล้อมเด็ก ได้แก่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน อาสาสมัคร สามารถทำหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนา ปกป้องคุ้มครองเด็ก และร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก
นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เปิดเผยข้อมูลว่าจากประสบการณ์การทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงกว่า 38 ปี ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น เด็กที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กดำเนินการช่วยเหลือส่วนมากเป็นเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ ได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ผู้กระทำส่วนมากเป็นคนในครอบครัว หรือเป็นบุคคลแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก นอกจากนี้ปัจจุบันความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดีย เด็กติดต่อกับคนที่มีเจตนากระทำความรุนแรงทางเพศหรือแสวงประโยชน์จากเด็กในรูปแบบต่าง ๆ เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงได้รับผลกกระทบทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งครอบครัวของเด็กด้วย ภาพความรุนแรงต่อเด็ก สตรีหรือคนในสังคม ถูกผลิตซ้ำผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ จนคนในสังคมบางคนเกิดการยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดา เกิดขึ้นได้ ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมและผิดกฎหมาย เป็นเรื่องที่คนในสังคมยอมรับไม่ได้ นอกจากเราจะไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็กและผู้อื่นแล้ว และเราควรมีส่วนร่วมในการยุติความรุนแรงโดยพลังในทางบวกด้วย
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก พยายามรณรงค์ให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู คนในชุมชน และคนในสังคม เกิดความตระหนักต่อผลกระทบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กมาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสปี พ.ศ. 2562 ครบรอบ 30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กรณรงค์ให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบและทุกสถานที่ โดยขอเชิญชวนคนในสังคมร่วมกิจกรรม " #แค่เปลี่ยน ก็หยุดความรุนแรงได้" เป็นกิจกรรมรณรงค์ในโซเชียลมีเดีย เพื่อเชิญชวนให้คนในสังคมร่วมสร้างกระแสสังคมเพื่อยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กในทุกรูปแบบและทุกสถานที่ ร่วมกิจกรรรณรงค์ผ่าน 3ขั้นตอนง่ายๆคือ 1. แชร์ข้อความ ภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอ บนเฟสบุ๊คส่วนตัวและบนเพจของมูลนิธิฯ ในหัวข้อ "สิ่งที่คุณจะทำเพื่อร่วมกันปกป้องเด็กๆให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ" เช่น การเปลี่ยนคำพูด เปลี่ยนท่าทาง เปลี่ยนอารมณ์ ใส่ใจเด็กที่อยู่รอบข้างมากขึ้น ฯลฯ เพื่อให้เด็กทุกคนอยู่ดีมีสุข ปลอดภัย 2.ใส่แฮ็ชแท็ก #แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้ #ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ 3.แท็กชวนเพื่อนร่วมรณรงค์อย่างน้อย 5 คน
ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมใน โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
โทรศัพท์ 0-2412-0738
www.thaichildrights.org

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ