วว./การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการบรรยายพิเศษด้านยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ข่าวทั่วไป 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 09:21 น. —ThaiPR.net

นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. ร่วมเป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนวิจัย" โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย

วว./การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการบรรยายพิเศษด้านยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ทั้งนี้การบรรยายพิเศษดังกล่าวอยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วว.และ กฟภ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปใช้ประโยชน์ด้านงานรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการทางวิชาการด้าน วทน. เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน โดยการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานรากสู่การแข่งขันในอนาคต ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี

วว./การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดการบรรยายพิเศษด้านยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

อนึ่ง การบรรยายพิเศษครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก กฟภ. ดังนี้ นายกิตติกร มณีสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า บรรยายเรื่อง "บทบาทและภารกิจของ กฟภ." นายกฤษณ์ ศุภคต ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม บรรยายเรื่อง "หลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยและการส่งเสริมงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน" และ นายโชคชัย พรมพันห่าว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองวิจัย บรรยายเรื่อง "การส่งเสริมการวิจัยด้านแขนกลและโรบอท"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ