ราชภัฏโคราช ประสานพลังเครือข่ายประถมศึกษา MOU ปฏิรูปการศึกษาชาติ เร่งพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ

ข่าวทั่วไป Monday October 28, 2019 09:36 —ThaiPR.net

ราชภัฏโคราช ประสานพลังเครือข่ายประถมศึกษา MOU ปฏิรูปการศึกษาชาติ เร่งพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ

กรุงเทพฯ--28 ต.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, เขต 5 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวต้อนรับ พร้อมลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, เขต 5 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา และโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครู รวม 18 แห่ง
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ มีข้อตกลงร่วมกันที่จะดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 14 โรงเรียน โดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL (Problem-Based Learning) และ PCL (Professional Learning Community) โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือ คือ พัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถสอนได้อย่างมืออาชีพ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้เกิดปัญญาภายในและปัญญาภายนอก พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรการเรียนรู้วิชาชีพครู และร่วมผลิตครูให้มีสมรรถนะครู โดยใช้โรงเรียนต้นแบบโดยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน และชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นฐาน โดยมีขอบเขตความร่วมมือ คือ ปฏิรูปการศึกษาของชาติ พัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีความเสมอภาคกัน ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา จำนวน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ