สจล. เปิดรับ TCAS63 รอบที่ 1 “วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต”

ข่าวทั่วไป Wednesday October 30, 2019 10:25 —ThaiPR.net

สจล. เปิดรับ TCAS63 รอบที่ 1 “วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต”

กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ของวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ในหลักสูตร "วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม" หลักสูตรหนึ่งเดียวของไทย ที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม อาทิ ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมการประมวลผลสัญญาณ ร่วมกับเทคโนโลยีทางดนตรี มาพร้อมกับอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย อาทิ ห้องปฏิบัติการ Electro-acoustic ห้อง Studio Recording ห้องปฏิบัติการ Digital Signal Processing สู่การปั้นวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเสียง ป้อนอุตสาหกรรมบันเทิงไทย
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS ระหว่างวันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต www.facebook.com/imsekmitl และ www.music-engineering.kmitl.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต สจล. โทรศัพท์ 0-2329-8000-99 ต่อ 5227


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ