ภาพข่าวม.อ.ตรัง จับมือ หน่วยงานพันธมิตร ลงนาม MOU พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

ข่าวท่องเที่ยว 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:30 น. —ThaiPR.net

ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์จิรวัฒน์ สินไชย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.ธวัชชัย สุวรรณพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ฯ พร้อมด้วยรองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง และนางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ประชุมและลงนาม 6 ฝ่าย จัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

ภาพข่าว: ม.อ.ตรัง จับมือ หน่วยงานพันธมิตร ลงนาม MOU พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

โดยในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ทั้ง 6 ฝ่าย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เทศบาลนครตรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ตกลงให้ความร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ วิทยาการ ความรู้และความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆ ต่อกัน เพื่อการช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ สาธารณะหรือการศึกษาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวที่แต่ละฝ่ายจัดขึ้น สร้างความร่วมมือในการสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง เพื่อรองรับการพัฒนาฐานข้อมูลการท่องเที่ยว (Trang Tourism Database) และระบบสารสนเทศในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เล็งเห็นถึงความสำคัญในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นที่ มีบุคลากรที่จะช่วยในการสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัตตรังให้ดีขึ้นต่อไป.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ