ศูนย์ฝึกอบรม การบินไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับ World Class พร้อมร่วมพัฒนาบุคลากรกับไปรษณีย์ไทย

ข่าวท่องเที่ยว Friday November 8, 2019 15:36 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--8 พ.ย.--การบินไทย วันนี้ (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรและการจัดการ Thai Airways Academy จัดพิธีรับมอบใบรับรอง ISO 29993: Learning Services Outside Formal Education และ ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็น IATA Accredited Training School (ATS) และในโอกาสเดียวกันนี้ เพื่อเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของ Thai Airways Academy รวมทั้ง สร้างพันธมิตรในการยกระดับและร่วมกันพัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งสินค้าของประเทศไทย บริษัทฯ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมี นางสุวิมล บัวเลิศ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท การบินไทยฯ และ นางสาวสุชาดา พุทธรักษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย นางธีระสิน แสงรังษี ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร นายเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทยฯ นายบัณฑิต แก้วพุกัม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ แขกผู้มีเกียรติ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย นายเชิดพันธ์ โชติคุณ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร บริษัท การบินไทยฯ เปิดเผยว่าในปี 2562 นี้ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร และการจัดการ Thai Airways Academy ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 29993 : 2017-Learning Services Outside Formal Education-Service Requirement จากบริษัท URS-United Registrar of Systems (Thailand) Limited ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานบริการด้านการเรียนรู้ในระดับสากล ประกอบด้วย การศึกษาด้านวิชาชีพ การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ รวมทั้ง การให้บริการฝึกอบรมลูกค้าภายนอก โดยครอบคลุมการเรียนในห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีต่างๆ และการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 29993 นี้ นับเป็นการยกระดับคุณภาพของฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร และการจัดการ Thai Airways Academy ของการบินไทย ให้เป็น World Class Training Center โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญต่อประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนจะได้รับ ได้แก่ ความชัดเจนในข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้เรียนคาดหวัง ความโปร่งใสในระบบการจัดการและความน่าเชื่อถือเพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดการศึกษาสมัยใหม่ที่มีรูปแบบหลากหลาย และมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน นอกจากนี้ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร และการจัดการ Thai Airways Academy ยังได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร อีกทั้ง ยังได้รับการรับรองจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบสินค้าอันตราย (IATA Accredited Training School / IATA-ATS) ในระดับสากลที่ให้บริการฝึกอบรมกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตราย (Dangerous Goods) ตั้งแต่ความรู้ขั้นพื้นฐานไปจนถึงระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายด้านความปลอดภัย ทั้งนี้ การรับรองมาตรฐานระดับ World class เป็นการขยายขีดความสามารถในการฝึกอบรมของบริษัทฯ ให้สามารถจัดการบริการฝึกอบรมแก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและลูกค้าจากต่างประเทศได้ โดยการขยายการบริการด้านการฝึกอบรมเข้าสู่ตลาดสากลนี้ถือเป็นแหล่งรายได้เสริมที่ทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างมากอีกทางหนึ่ง โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://academy.thaiairways.com สอบถามข้อมูลที่โทร 0-2506-7345 หรือ E-mail : academy@thaiairways.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ