การสำรวจเผยความเชื่อมั่นของซีอีโอลดต่ำลงทั่วโลก

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 11, 2019 10:29 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--11 พ.ย.--โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์

ความเชื่อมั่นในสหรัฐลดลงร้อยละ 51 ขณะที่ประเทศจีนลดลงร้อยละ 21 การสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูง 58,000 รายจากทั่วโลกรวมถึงไทยที่ทำผ่านปัญญาประดิษฐ์เป็นครั้งแรก
ดัชนีความเชื่อมั่นเวิลด์คอม (Worldcom Confidence Index – CI) ประจำปีครั้งที่ 2 โดยเครือข่ายกลุ่มที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์เวิลด์คอม (Worldcom Public Relations Group – Worldcom) ระบุว่าความเชื่อมั่นของผู้นำธุรกิจทั่วโลกลดลงในปี 2562 เวิลด์คอมคือเครือข่ายกลุ่มที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีบริษัทโทเทิล ควอลิตี้ พีอาร์ (ประเทศไทย) หรือ TQPR Thailand เป็นพันธมิตรในประเทศไทย การวิเคราะห์ครั้งนี้ได้รับข้อมูลจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกว่า 58,000 คนรวมถึงจากประเทศไทยผ่านการสำรวจทางออนไลน์ ซึ่งพบว่าผู้บริการระดับสูงเหล่านี้มีความเชื่อมั่นลดลงมากกว่าร้อยละ 20 โดยความเชื่อมั่นลดลงมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา (ร้อยละ 51) และจีน (ร้อยละ 21) ขณะที่ญี่ปุ่นปรับตัวดีขึ้นจากระดับต่ำสุดของดัชนีความเชื่อมั่นมาเป็นอันดับสูงที่สุด ซึ่งปรับตัวขึ้นร้อยละ 74
นายโรเจอร์ เฮอร์นี่ ประธานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของเวิลด์คอม กล่าวว่า "ความไม่แน่นอนในระดับสูงทั่วโลก รวมถึงการหารือเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนไม่ได้ช่วยบรรเทาความกังวลของผู้นำธุรกิจแต่อย่างใด การศึกษาวิจัยของเวิลด์คอมแสดงให้เห็นว่าข้อตกลงการค้าและภาษีทั่วโลกกำลังบ่อนทำลายความเชื่อมั่น นับตั้งแต่ดัชนีความเชื่อมั่นของเราออกครั้งล่าสุดในปี 2561 ผู้นำธุรกิจได้ประสบกับปัญหาต่าง ๆ เช่น Brexit การประท้วงในฮ่องกง ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นทั่วไป การขาดแคลนอาหาร และการระบาดซ้ำของโรคติดต่อเช่น โรคหัด ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้คือเหตุผลที่ทำให้ระดับความเชื่อมั่นลดลงเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา"
ในปีนี้เวิลด์คอมได้ว่าจ้างบริษัทแอดวานซ์ ซิมโบลิกส์ จำกัด (Advanced Symbolics Inc. –ASI) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อติดตามและแปลความหมายของข้อมูลที่ปรากฎบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยรายงานในปีนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้นำธุรกิจเกือบ 60,000 คน ซึ่งเผยให้เห็นว่าความคิดเห็นของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
นางเอริน เคลลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทแอดวานซ์ ซิมโบลิกส์ จำกัด กล่าวว่า "เวิลด์คอมใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการทำการวิจัยตลาดสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นในปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของเวิลด์คอมและความเข้าใจถึงการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทประชาสัมพันธ์และผู้ที่ทำงานในด้านนี้ ทั้งนี้ AI ของเราได้สุ่มตัวอย่างผู้นำธุรกิจเกือบ 60,000 รายจาก 15 ประเทศ ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่แล้ว"
นอกจากความเชื่อมั่นในระดับโลกแล้ว รายงานยังวัดความสำคัญของการเข้าถึงลูกค้าเฉพาะกลุ่มและระดับความเชื่อมั่นที่ผู้บริหารระดับสูงที่รวมถึงประเทศไทยในการเข้าถึงลูกค้า ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่างมีความกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้า แต่ในรายงานการวิจัยปี 2562 ผู้ตอบแบบสอบถามกลับมีความกังวลมากที่สุดในเรื่อง influencer ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 160 จากปี 2561 ตามด้วยความกังวลด้านลูกค้าและพนักงาน อย่างไรก็ตามในปีนี้ความเชื่อมั่นของเหล่าซีอีโอในการเข้าถึง influencer ค่อนข้างต่ำ แต่มีความเชื่อมั่นมากกว่าเกี่ยวกับความสามารถในการเข้าถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า ซัพพลายเออร์และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นายเฮอร์นี่กล่าวว่า "Influencer เป็นกลุ่มผู้ฟังที่ลดลงในปี 2561 แต่ในรายงานของปีนี้กลับเป็นกลุ่มที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด การเติบโตของลูกค้ากลุ่มนี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้นำธุรกิจจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจาก influencer ในการดำเนินธุรกิจในช่วงเวลาแห่งความผันผวน"
การเพิ่มทักษะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารมุ่งเน้นเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและรักษาให้อยู่กับองค์กร
อีกประเด็นที่ซีอีโอและผู้บริหารสูงสุดด้านการตลาดต้องจัดการคือการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ผู้นำธุรกิจไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นนักในด้านการรักษาทรัพยากรบุคคล ธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาและอังกฤษถูกจัดให้อยู่ในอันดับสุดท้ายและรองสุดท้ายในด้านความเชื่อมั่นในการดึงพนักงานให้อยู่กับองค์กร แต่นี่เป็นเพียงแค่ 1 ใน 6 ประเด็นเรื่องที่เกี่ยวกับพนักงานที่สำคัญที่สุดและได้รับการหยิบยกมาพูดคุยกันทั่วโลก การหางานทำต่างประเทศก็เป็นประเด็นที่อยู่ในความกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในระดับที่ต่ำที่สุด ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่ผู้นำธุรกิจพูดถึงคือการเพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆของพนักงาน การปรับปรุงความรู้ความสามารถเป็นหนึ่งในหลายประเด็นที่ผู้นำธุรกิจกำลังทำเพื่อให้พนักงานอยู่กับบริษัทนานๆและมีส่วนร่วมกับบริษัท
เฮอร์นี่กล่าวว่า "เช่นเดียวกันกับปีที่แล้ว สิ่งที่บรรดาซีอีโอเป็นกังวลคือการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร ในปีนี้เขาต้องการความมั่นใจว่าพนักงานมีทักษะที่เหมาะสมในสภาพการทำงานที่มีความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รายงานฉบับนี้ให้ภาพที่ชัดเจนว่าการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นกลยุทธ์ในการดึงตัวและรักษาพนักงานไว้
ดัชนีความเชื่อมั่นของเวิลด์คอมได้แสดงให้เห็นถึงความกังวล/ความเชื่อมั่นทางธุรกิจทั้งหมด 23 หัวข้อ กับ 6 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม และได้รวบรวมผลการสำรวจ 10 หัวข้อหลักสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นของเวิลด์คอม 10 ประการ

10 ดัชนีความเชื่อมั่นของเวิลด์คอม
- 1 ระดับความเชื่อมั่นตกต่ำลง—ลดลง 21%
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีดัชนีความเชื่อมั่นลดลงมากที่สุด (ลดลง 51%) และญี่ปุ่นมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุด
- 2 Influencer กลายเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจจากผู้นำธุรกิจมากที่สุดแต่มีระดับดัชนีความเชื่อมั่น ต่ำที่สุดเป็นลำดับรองสุดท้าย
ผลกระทบและบทบาทของสื่อหลักมีค่าดัชนีแห่งความเชื่อมั่นต่ำที่สุด
- 3 หัวข้อที่เกี่ยวข้องของพนักงานอยู่ในความสนใจของผู้นำธุรกิจมากที่สุด
การเพิ่มพูนทักษะและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆของพนักงานเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดหัวข้อที่เกี่ยวกับพนักงานครอบคลุม 5 ใน 6 หัวข้อที่ได้รับความสนใจมากที่สุด
- 4 ผู้นำธุรกิจมีความกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร ชื่อเสียงของแบรนด์และการปกป้องแบรนดในเวลาเกิดวิกฤต
- 5 ปัญหาทางข้อตกลงทางการค้าและกำแพงภาษีในระดับโลกบั่นทอนความเชื่อมั่น
- 6 ดัชนีความเชื่อมั่นต่ำลงในด้านการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าผลสำรวจในด้านอื่นๆ
- 7 ดัชนีความเชื่อมั่นของเวิลด์คอมแสดงให้เห็นว่าผู้นำนโยบายมีปฏิกิริยาที่แตกต่างจากคนทั่วไปต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อทุกคนเช่นภาวะโลกร้อน
- 8 รัฐบาลและผู้ออกกฏหมายถูกพุ่งเป้าความสนใจในการสำรวจ และการตอบรับต่อปัญหาของพวกเขาทำให้ผู้คนเกิดความกังวล
- 9 ทัศนคติของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลต่อการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียของนักการเมือง
- 10 อาชญากรรมไซเบอร์ไม่เพียงแต่ก่อความกังวลในระดับโลกแต่เป็นประเด็นใหญ่สำหรับผู้นำในอเมริกาใต้

วิธีการทำวิจัย
การสำรวจนี้สามารถเกิดขึ้นในระดับใหญ่และเป็น 9 ภาษาได้เพราะมี AI รวบรวมข้อมูลที่ใช้ บริษัท Advanced Symbolics Inc (ASI) ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ทำสำรวจนี้ได้พัฒนาระบบที่ได้รับการจดสิทธิบัตรที่สามารถสร้างตัวอย่างข้อมูลของตัวแทนผู้ตอบการสำรวจและรวบรวมข้อมูลโดย AI
นายฮาร์นี่กล่าวว่า "เรายินดีที่เป็นหน่วยงานแรกในการใช้ AI เพื่อการสำรวจในระดับนี้ นับเป็นบทพิสูจน์ถึงวิธีที่บริษัทในกลุ่มเวิลด์คอมทั่วโลกใช้นวัตกรรมในการสร้างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ทันทีและใช้การได้นานสำหรับลูกค้า กลุ่มเวิลด์คอมเลือกวิธีการของ ASI เพราะมีความเที่ยงตรง ในเดือนที่ผ่านมา ASI เป็นเพียงบริษัทวิจัยเดียวที่สามารถคาดการณ์ผลการเลือกตั้งในแคนาดาได้อย่างแม่นยำโดยใช้ AI เราจะทำการสำรวจเพิ่มเติมอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าของเราและผู้นำธุรกิจ"

เกี่ยวกับเวิลด์คอม พีอาร์ กรุ๊ป
เวิลด์คอม พีอาร์ กรุ๊ป (The Worldcom Public Relations Group – Worldcom) คือเครือข่ายบริษัทด้านประชาสัมพันธ์ชั้นนำของโลก ซึ่งประกอบด้วยพันธมิตรที่เป็นบริษัทด้านประชาสัมพันธ์อิสระ 143 แห่ง มีพนักงาน 2,000 คนใน 115 เมืองทั่วทั้ง 6 ทวีป โดยพันธมิตรของเวิลด์คอมมีรายได้รวมกันทั้งสิ้น 288 เหรียญสหรัฐในปีที่แล้วจากลูกค้า 3,034 ราย เวิลด์คอมก่อตั้งขึ้นในปี 2531 เพื่อให้บริษัทอิสระต่าง ๆ ที่ล้วนแข็งแกร่งและมีความสามารถมากที่สุดสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่รวดเร็วและยั่งยืนในทุกที่ในโลกที่ลูกค้าต้องการได้รับการสนับสนุน
พันธมิตรของเวิลด์คอมมอบการเชื่อมโยงที่ไม่เหมือนใครในตลาด จึงทำให้ลูกค้าเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการได้โดยตรง รวมทั้งเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยตรง ดังนั้นกลยุทธ์และแคมเปญต่าง ๆ ที่ดำเนินการสามารถเห็นปฏิกิริยาตอบกลับได้ทันที ซึ่งนำไปสู่พฤติกรรมที่ยั่งยืนของผู้บริโภค พันธมิตรต่าง ๆ ให้บริการลูกค้าในระดับชาติ นานาชาติ และลูกค้าบรรษัทข้ามชาติ พร้อมมอบความยืดหยุ่นและการมุ่งเน้นการบริการลูกค้า ซึ่งนับเป็นจุดแข็งของการเป็นบริษัทอิสระ ลูกค้าสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในเชิงลึกจากที่เข้าใจภาษา วัฒนธรรม และธรรมเนียมในท้องถิ่นที่ดำเนินงานอยู่ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเวิลด์คอมได้ที่ www.worldcomgroup.com หรือโทร 1-800-955-9675
ติดตามเวิลด์คอม พีอาร์ กรุ๊ปได้ทาง Facebook และ LinkedIn.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ