อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาการทางภาษากับการใช้ศิลปะในการสื่อสารสำหรับเด็ก”

ข่าวทั่วไป Friday November 15, 2019 10:45 —ThaiPR.net

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาการทางภาษากับการใช้ศิลปะในการสื่อสารสำหรับเด็ก”

กรุงเทพฯ--15 พ.ย.--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะจิตวิทยา จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนาการทางภาษากับการใช้ศิลปะในการสื่อสารสำหรับเด็ก" ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้อง 614 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่ใกล้ชิดเด็กให้เกิดความเข้าใจในพัฒนาการทางภาษาของเด็ก และตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สื่ออื่นๆ เช่น ศิลปะ เป็นตัวช่วยในการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจความคิด ความรู้สึก และความต้องการของเด็กได้ดียิ่งขึ้น โดยมี อ.ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล และ อ.อาภาพร อุษณรัศมี แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะจิตวิทยา จุฬาฯ เป็นวิทยากร
ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://smarterlifebypsychology.com/ws-lang-devart/ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณกรรณิกา โทร. 0-2218-1305 หรือ email: Kannika.c@chula.ac.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ