การบินไทยย้ายเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบินฮ่องกง

ข่าวท่องเที่ยว 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 15:36 น. —ThaiPR.net

การบินไทยย้ายเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบินฮ่องกง

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะย้ายเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินฮ่องกง จากอาคารผู้โดยสาร 2 แถว Q ไปยังอาคารผู้โดยสาร 1 แถว H บริเวณหน้าโถงทางเข้าจุดตรวจคนเข้าเมืองฝั่งเหนือ ใกล้กับตู้โหลดสัมภาระเช็คอินด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป โดยให้บริการตามวันและเวลา ดังนี้

  • เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว H27-32 ให้บริการเวลา 05.05 น. - 20.05 น. ทุกเที่ยวบินของการบินไทย
  • เคาน์เตอร์เช็คอิน แถว H33-34 ให้บริการเวลา 17.45 น. - 18.15 น. เฉพาะเที่ยวบินที่ทีจี 639 และ ทีจี 607
การบินไทยย้ายเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ สนามบินฮ่องกง

ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารเดินทางไปยังสนามบินล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาทำการบิน เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดในบริเวณจุดตรวจคนเข้าเมือง ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดตารางการบิน พร้อมทั้งสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ