กทม.พร้อมสนับสนุนข้อมูลพัฒนาระบบจัดการจราจรแก้ปัญหารถติดอย่างยั่งยืน

ข่าวทั่วไป Wednesday November 20, 2019 16:45 —ThaiPR.net

กทม.พร้อมสนับสนุนข้อมูลพัฒนาระบบจัดการจราจรแก้ปัญหารถติดอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ--20 พ.ย.--วิเคราะห์ข่าว สํานักงานประชาสัมพันธ์

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ระบุ คค.ได้ร่วมมือกับ กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการพัฒนาระบบจัดการจราจรบนถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่ช่วงหัวลำโพง - พระโขนง หรือโครงการ "พระราม 4 โมเดล" ซึ่งเป็นโครงการที่จะรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ปัญหาการจราจรให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน จากนั้นจะใช้เวลาอีก 6 เดือน ทดลองแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด หากประสบผลสำเร็จจะขยายการศึกษาไปยังถนนสุขุมวิท ถนนเจริญกรุง และถนนโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ นั้น ที่ผ่านมาสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ได้บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบจัดการจราจรบนถนนพระราม 4 ตามโครงการ "พระราม 4 โมเดล" โดยสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจราจร อาทิ ตำแหน่งทางข้ามสัญญาณไฟจราจรทางข้าม จุดจอดรถโดยสารประจำทาง กายภาพถนนรัศมีการเลี้ยวเข้าออกซอย อาคารขนาดใหญ่หรือแยกต่าง ๆ ขณะเดียวกันได้ประสานกับสถานีตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาการจราจรและการจัดการจราจรเฉพาะช่วงเวลา รวมถึงประสานข้อมูลจำนวนที่จอดรถยนต์ในอาคารขนาดใหญ่ของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยระบบ AI (Artificial Intelligence) เพื่อปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร การเพิ่ม - ลดตำแหน่งทางข้าม และการปรับปรุงกายภาพถนน นอกจากนั้น กทม. ยังได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณทางแยกหลักตลอดแนวถนนพระราม 4 และถนนสายรอง รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลการจราจรบนถนนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ กทม. ยินดีให้การสนับสนุนข้อมูลการจราจร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างยั่งยืนต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ