ภาพข่าว“บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562”

ข่าวทั่วไป 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 16:55 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: “บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562”

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อเข้ารับฟังผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงให้ความสนใจสอบถามและมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตลอดการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลไทยครินทร์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ