ภาพข่าวสนพ. บุรีรัมย์ จับมือ ธ.ออมสิน ฝึกอบรมให้กับผู้ขอสินเชื่อ

ข่าวทั่วไป 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 16:00 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: สนพ. บุรีรัมย์ จับมือ ธ.ออมสิน ฝึกอบรมให้กับผู้ขอสินเชื่อ

นายวิรัตน์ แย้มโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ร่วมประชุมหารือกับ นายทวีศักดิ์ ลัทธิรมย์ ผู้ประสานงาน ธนาคารออมสินภาค 12 อุบลราชธานี เพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพร่วมกับธนาคารออมสิน ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต มีผู้จัดการธนาคารออมสิน ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (AO:Account Officer) ของธนาคารออมสินในพื้นจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม ณ ธนาคารออมสินสาขาบุรีรัมย์

โดยได้กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 4 รุ่นๆ ละ 55 คน หลักสูตรการฝึกอกระดับฝีมือแรงงาน สาขาความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2562 เป้าหมายดำเนินการจำนวน 210 คน ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนธนาคารออมสิน วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ