วธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ส่วนกลางและภูมิภาค มอบ 175 รางวัล “เด็กผู้นำทางวัฒนธรรม” มอบโล่เกียรติบัตรประกวดร้องเพลงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เชิญชวนเยาวชนชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

ข่าวทั่วไป 8 มกราคม พ.ศ. 2563 13:42 น. —ThaiPR.net

วธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ส่วนกลางและภูมิภาค มอบ 175 รางวัล “เด็กผู้นำทางวัฒนธรรม” มอบโล่เกียรติบัตรประกวดร้องเพลงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เชิญชวนเยาวชนชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรม เข้าร่วม

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีพันธกิจหลักในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย โดยได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของกระทรวงวัฒนธรรมและนโยบายรัฐบาล ในการปลูกฝังค่านิยมความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งนี้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กว่า "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" ดังนั้น วธ.จึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัดงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563" โดยมุ่งเน้นกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน โดยใช้มิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างค่านิยมที่ดี โดยกำหนดจัดกิจกรรมในส่วนกลางและภูมิภาค สำหรับส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ ศูนย์ราชการกระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร ประกอบด้วย 1.ลานหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีพิธีเปิดงานในเวลา 08.00 น. โดยมีรมว.วธ เป็นประธาน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ โขนเยาวชน ตอน จับนาง ระบำ 4 ภาค การแสดงนาฏมวยไทยจากโรงเรียนวัดน้ำพุ จ.ราชบุรี นอกจากนี้ มีการขับร้องเพลงร่วมสมัยจากน้องเอ๋ยเอ้ย กมลรวี กอสัมพันธ์ การโชว์ทำอาหารจากผู้ชนะการประกวด MasterChef Junior Thailand SS1 และการแสดงหุ่นร่วมสมัยเยาวชน คณะ "ช่อชะคราม" จ.สมุทรสงคราม เป็นต้น

วธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ส่วนกลางและภูมิภาค มอบ 175 รางวัล “เด็กผู้นำทางวัฒนธรรม” มอบโล่เกียรติบัตรประกวดร้องเพลงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เชิญชวนเยาวชนชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

2.บริเวณอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ มีการขับร้องเพลงประสานเสียงจากเยาวชนจิตอาสาพัฒนา การแสดงชุด Baby Blink cover Black pinkการแสดง "ผึ้งน้อยนักสู้ รวมพลังกู้โลก"จากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การขับร้องเพลงลูกทุ่ง "เลิกคุยทั้งอำเภอ เพื่อเธอคนเดียว" และกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของรางวัล เป็นต้น 3.หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีการโชว์ทักษะการบังคับเฮลิคอปเตอร์ และเครื่องบินบังคับวิทยุประกอบเพลง โดยแชมป์โลก การขับร้องเพลง โดย เก็ท The rube , ดาด้า S2S และสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา การประกวดร้องเพลงและพิธีมอบโล่ในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร้างสรรค์" ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ คุณค่าของวัฒนธรรมและความเป็นไทยผ่านบทเพลง และเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรจากรมว.วธ และเงินรางวัล 10,000 บาท นอกจากนี้ มีพิธีมอบเกียรติบัตร "วัฒนธรรมวินิต" (ผู้นำทางวัฒนธรรม) ให้แก่เด็กที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมในการดำเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ 175 คน

วธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ส่วนกลางและภูมิภาค มอบ 175 รางวัล “เด็กผู้นำทางวัฒนธรรม” มอบโล่เกียรติบัตรประกวดร้องเพลงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เชิญชวนเยาวชนชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

และ 4.หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีการแสดงชุด "เด็กไทย" การแสดงชุด "เด็กดี"การขับร้องเพลงร่วมสมัย การแสดงชุด "การสื่อสารกับเด็กหูหนวกด้วยภาษามือ" การบรรเลงดนตรีสากลจากวงแชมเบอร์ การแสดงบัลเล่ต์สร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัลและแจกของรางวัลมากมาย ทั้งนี้ มีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีสำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมงาน

นายปรเมศวร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมฯ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน กรุงเทพฯ เวลา 08.30 – 15.00 น. ประกอบด้วย กิจกรรม "เด็กไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ศิลปะรักษ์โลก การเล่านิทานสำหรับเด็กและเยาวชน การแสดงเต้นร่วมสมัย และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน

วธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ส่วนกลางและภูมิภาค มอบ 175 รางวัล “เด็กผู้นำทางวัฒนธรรม” มอบโล่เกียรติบัตรประกวดร้องเพลงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เชิญชวนเยาวชนชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ จิ๊กซอว์โบราณสถาน และวาดภาพระบายสี

หออัครศิลปิน จ.ปทุมธานี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมเรียนรู้พระปรีชาสามารถองค์อัครศิลปิน การแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเยาวชน

ตลาดนัดวัฒนธรรม บุญคูณลาน บุญคุณข้าว เยาวชนร่วมสืบสาน ตำนานแห่งวัฒนธรรม ณ บริเวณลานจอดรถแยกเทียมร่วมมิตร เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมจำลองบรรยากาศประเพณีงานบุญคูณลาน ปราสาทข้าวจำลอง ชิมอาหารร้านอร่อยชื่อดัง การแสดงทางวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดัง

หอภาพยนตร์ ศาลายา เวลา 10.00 – 15.00 น. มีกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์โลก การเล่านิทานประกอบภาพ การฉายภายนต์แอนิเมชั่น ผจญภัยไดโนเสาร์เพื่อนรัก และ The BFG ยักษ์ใหญ่หัวใจหล่อ

สำหรับกิจกรรมฯในส่วนภูมิภาคจัดขึ้น ณ วิทยาลัยช่างศิลป์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั่วประเทศ อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จ.นครราชสีมา และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ จ.สงขลา เป็นต้น จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765 หรือ www.m-culture.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ