เทเวศ ส่งมอบความสุขให้ “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ผ่านกีฬาขี่ม้า-ว่ายน้ำ

ข่าวทั่วไป 21 มกราคม พ.ศ. 2563 17:05 น. —ThaiPR.net

เทเวศ ส่งมอบความสุขให้ “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ผ่านกีฬาขี่ม้า-ว่ายน้ำ

"เด็กคืออนาคตของชาติ" ทุกคนคงเคยได้ยินประโยคนี้มานับครั้งไม่ถ้วน ประโยคที่กล่าวถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กแต่ละคนเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันพื้นฐานอย่างครอบครัว หรือโรงเรียน ไปจนถึงสถาบันภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ และปฏิเสธไม่ได้ว่า การสร้างเด็กคนหนึ่งให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในสังคมปัจจุบันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และหากเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ก็ยิ่งต้องให้การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการของพวกเขาเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข ด้วยเหตุนี้ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงเล็งเห็นความสำคัญและได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มาเป็นเวลากว่า 7 ปีแล้ว โดย 2 กิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูความผิดปกติของร่างกาย รวมถึงพัฒนาการควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีคือ กิจกรรมอาชาบำบัด และวารีบำบัด

เทเวศ ส่งมอบความสุขให้ “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ผ่านกีฬาขี่ม้า-ว่ายน้ำ

นางนวรัตน์ ทีฆเสนีย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการบุคคล บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เล่าถึงที่มาของการจัดกิจกรรมอาชาบำบัดและวารีบำบัดว่า เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กห้องการศึกษาพิเศษ (Autism & Learning Disabilities) ของโรงเรียนวัดมหาธาตุ และโรงเรียนราชบพิธ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับสมาธิและอารมณ์ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้สมดุลขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ดีขึ้นตามลำดับ

"หนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท เทเวศประกันภัย คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมั่นคงและยั่งยืน เราจึงได้เริ่มจัดโครงการเพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2553 เริ่มจากกิจกรรมอาชาบำบัด หรือการฝึกสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษผ่านการขี่ม้า เริ่มตั้งแต่ให้เด็กทำความคุ้นเคยกับม้า เรียนรู้การจูงและบังคับทิศทางการเดิน การขึ้นนั่งและทรงตัวบนหลังม้า โดยจะมีครูผู้สอนและพี่เลี้ยงที่เป็นบุคลากรทางทหารคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนกิจกรรมวารีบำบัดจะเน้นการพัฒนาทางกายภาพด้วยเทคนิคการบริหารกายในน้ำ การทรงตัว การเคลื่อนไหว เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ฝึกควบคุมร่างกายได้ดีขึ้น ซึ่งจากการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 7 ปี เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเด็ก ๆ ทุกคนมีพัฒนาการดีขึ้นมาก มีการพัฒนาของสภาพร่างกายและสภาวะทางอารมณ์ดีขึ้น สามารถติดต่อสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เด็กมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ในภายภาคหน้า"
เทเวศ ส่งมอบความสุขให้ “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ผ่านกีฬาขี่ม้า-ว่ายน้ำ

นางวารี สิริพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาธาตุ กล่าวว่า "บริษัท เทเวศประกันภัย ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมพาน้องเที่ยว กิจกรรมปั้นปันสุข กิจกรรมอาชาบำบัด และกิจกรรมวารีบำบัด ซึ่งล้วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้น ความสนใจสิ่งรอบตัว ทำให้เด็ก ๆ ได้พัฒนาทักษะการเข้าสังคม สามารถปรับตัวกับประสบการณ์แปลกใหม่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งอาชาบำบัดและวารีบำบัด เราสังเกตเห็นได้ว่า เด็ก ๆ มีสมาธิมากขึ้น ควบคุมร่างกายและอารมณ์ได้ดีขึ้น จนสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ กับเพื่อนได้ เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ในตอนเช้า ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ มีพัฒนาการสูงขึ้นตามศักยภาพของแต่ละคน ทางโรงเรียนวัดมหาธาตุรู้สึกขอบคุณ บริษัท เทเวศประกันภัย เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดกิจกรรมดี ๆ มาให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฯ เช่นนี้ต่อไปในอนาคต"

เทเวศ ส่งมอบความสุขให้ “เด็กที่มีความต้องการพิเศษ” ผ่านกีฬาขี่ม้า-ว่ายน้ำ

คุณแม่ทองเครือ สาทอง ผู้ปกครอง ด.ญ.นภัสวรรณ สุวรรณ หรือ น้องไอซ์ เล่าให้ฟังว่า คุณแม่ได้พาน้องไอซ์เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เทเวศประกันภัยได้จัดขึ้น มาเป็นเวลากว่า 4 ปี สำหรับกิจกรรมอาชาบำบัดนั้น การขึ้นหลังม้าต้องฟังคำสั่งของครู นั่งหลังตรง ส่งผลให้น้องนิ่งมากขึ้น มีสมาธิ จากปกติไม่ค่อยจะฟัง ไม่นิ่ง กล้ามเนื้อของน้องก็แข็งแรงขึ้น การเดิน การทรงตัว และการเขียนหนังสือของน้องดีมากขึ้น ส่วนกิจกรรมวารีบำบัด น้องได้ทักษะร่างกาย และกล้ามเนื้อทุกอย่าง จากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทั้งด้านอารมณ์ สมาธิ และร่างกาย สามารถเข้าสังคมได้ดี เรียนรู้โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมที่น้องไอซ์ชอบนั้น น้องไอซ์บอกว่า หนูชอบการขี่ม้ามากกว่าการว่ายน้ำค่ะ เพราะหนูกลัวจมน้ำ คุณพ่อแสวง มีพร ผู้ปกครอง ด.ช.ธนพล มีพร หรือ น้องเดียว เล่าว่า น้องเดียวได้เข้าร่วมอาชาบำบัด และวารีบำบัด มาเป็นเวลากว่า 3 ปี โดยปีแรก ๆ ในการทำกิจกรรมอาชาบำบัด น้องจะกลัวการขี่ม้า แต่เดี๋ยวนี้น้องไม่กลัวแล้ว ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้น้องนิ่งขึ้น และมีสมาธิ ส่วนกิจกรรมวารีบำบัด จะช่วยน้องในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็ก ทำให้น้องมีร่างกายที่แข็งแรงมากขึ้น มือสามารถเขียนตัวหนังสือได้ชัดเจน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เทเวศฯ ได้จัดขึ้นนั้น ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของน้องได้เป็นอย่างดี ทำให้น้องใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ที่เห็นได้ชัดเจนคือ เมื่อก่อนน้องจะกลัวการเจอคนเยอะๆ แต่เดี๋ยวนี้เขาสามารถอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนได้ เจอคนเยอะ ๆ ได้ ส่วนน้องเดียวนั้นได้เล่าให้ฟังว่า ผมชอบการขี่ม้าครับ เพราะว่าสนุก และได้อยู่กับม้าอีกด้วย


แท็ก ครอบครัว  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ