วธ. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เชิดชูเกียรติ เผยแพร่คุณความดีให้แผ่ไพศาล พร้อมกันทั่วประเทศ ทั่วโลก

ข่าวทั่วไป Wednesday January 22, 2020 08:39 —ThaiPR.net

วธ. จัดพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ เชิดชูเกียรติ เผยแพร่คุณความดีให้แผ่ไพศาล พร้อมกันทั่วประเทศ ทั่วโลก

กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ 20 มกราคม 2563 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีประกาศเกียรติคุณพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและเป็นผู้อ่านประกาศเกียรติคุณภาคภาษาไทย และ Mr. Shigeru Aoyagi (มิสเตอร์ ชิเกรุ อาโอยากิ) ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพมหานคร เป็นผู้อ่านประกาศเกียรติคุณภาคภาษาอังกฤษ ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายอิทธิพล กล่าวว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยให้ความเคารพนับถือ และได้รับการกล่าวถึงทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทยอันยังผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงศาสนาในทางที่ถูกต้องดีงาม หลักคำสอนของท่านได้ชี้แนะวิธีบำบัดทุกข์ ด้วยการลดละความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน แนะนำเข้าถึงความสงบด้วยการเจริญสมาธิ ส่งผลให้ผู้คนหันมาสนใจศึกษาแนวทางที่ท่านได้วางหลักไว้จนปรากฏผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงและแผ่ขยายในวงกว้างจากระดับประเทศสู่ภูมิภาคจนถึงสังคมโลก
นายอิทธิพล กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ โดยมีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และคณะศิษยานุศิษย์ กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองพร้อมกัน ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ อันเป็นวันครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในส่วนกลางได้รับความอนุเคราะห์จากวัดปทุมวนาราม จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติคุณ และเผยแพร่คุณความดีของท่านในฐานะที่เป็นบุคคลสำคัญของโลกให้ปรากฏแผ่ไพศาลสืบไป
หลังจากนั้น ในเวลา 18.15 น. จัดกิจกรรม "เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ" ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งนี้ ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ณ วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กรุงเทพมหานครเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วโลกได้ร่วมปฏิบัติสมาธิพร้อมกัน ในช่วงเวลาดังกล่าว นำความสงบและสันติภาพมาสู่ประชาคมโลก สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) และทาง Thai TV Global Network (TGN) และทาง Facebook Live วัดธรรมมงคล พร้อมรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
พุทธศาสนิกชนที่ต้องการทราบชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และกิจกรรมเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สามารถติดตามได้ที่www.luangpumun.dra.go.th และ www.dra.go.th กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ