WORLD โชว์ไตรมาส 2/62 พลิกมีกำไร 14 ลบ. ยอดขายอสังหาฯ ในภูเก็ต-หาดใหญ่ไปได้สวย ต่างชาติกว้านซื้อเก็งกำไร-ปล่อยเช่า

ข่าวเศรษฐกิจ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 14:13 น. —ThaiPR.net

WORLD โชว์ไตรมาส 2/62 พลิกมีกำไร 14 ลบ. ยอดขายอสังหาฯ ในภูเก็ต-หาดใหญ่ไปได้สวย ต่างชาติกว้านซื้อเก็งกำไร-ปล่อยเช่า

WORLD ประกาศงบไตรมาส 2/62 ยอดขายอสังหาฯโตต่อเนื่อง หนุนผลงานพลิกมีกำไร 14.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่า 362.1% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน อานิสงส์ยอดขายอสังหาฯในจังหวัดภูเก็ต-หาดใหญ่ ไปได้สวย ชูจุดเด่นทำเลทอง ต่างชาติกว้านซื้อเก็งกำไร-ปล่อยเช่า ยอดโอนเพียบ

รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WORLD) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยในไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานจำนวน 14.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 362.1% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 5.52 ล้านบาท

สำหรับรายได้รวมในไตรมาส 2/62 อยู่ที่ 40.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 34.27 ล้านบาท คิดเป็น 571.32% เนื่องจากทำเลที่ตั้งของทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ เหมาะแก่การลงทุน ไม่ว่าจะซื้อเพื่อเก็งกำไร หากนำไปขายต่อ หรือซื้อเพื่อปล่อยให้เช่า เพราะชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยมีจำดนวนมาก โดยเฉพาะเมือง ท่องเที่ยวซึ่งได้เปรียบกว่าทำเลอื่นๆ จึงเป็นผลให้ยอดการโอนห้องเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายรวมมีจำนวน 25.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 14.28 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปในทางทิศทางเดียวกันกับรายได้ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขาย-ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 18.18 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 5.74 ล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนพนักงาน ค่า ตรวจสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 1.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในแนวราบและแนวดิ่ง โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เพื่อจำหน่ายและเพื่อให้เช่าพื้นที่ระยะสั้น และระยะยาว ตลอดจนจำหน่ายพื้นที่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการให้บริการเช่าพื้นที่ทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อยู่ทั้งหมด 4 โครงการ คือ 1) โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) จ.ลำพูน อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง แบ่งพื้นที่ออกเป็น พื้นที่อุตสาหกรรม 70% พื้นที่พาณิชยกรรม 10% และพื้นที่ สาธารณูปโภค (พื้นที่สีเขียว) 20% ทั้งหมดอยู่ระหว่างการพัฒนา 2) โครงการห้องชุดที่หาดใหญ่ จ.สงขลา อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง รวมจำนวน 4 อาคาร โดยมี 1 อาคารเป็นห้องชุดพร้อมขาย โอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วประมาณ 32% ของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ส่วนอีก3 อาคาร ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา 3) โครงการห้องชุดที่ป่าตอง จ.ภูเก็ต อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งมีจำนวน 2 เฟส โดยเฟส 1 เป็นห้องชุดพร้อมขาย คงเหลือรอโอนกรรมสิทธิ์เพียง 13% ของจำนวนห้องชุดทั้งหมดในส่วนของเฟส 2 ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา และ 4) โครงการฟอเรสท์ป่าตอง จ.ภูเก็ต อยู่ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการออกแบบและพัฒนา


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ