ภาพข่าวรมช.ธรรมนัส มอบหนังสือ ส.ป.ก. 4-01 อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ข่าวทั่วไป 27 มกราคม พ.ศ. 2563 17:07 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: รมช.ธรรมนัส มอบหนังสือ ส.ป.ก. 4-01 อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี มุ่งหวังให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังพิธีอบรมและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ณ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ว่า ในวันนี้ได้เดินทางมามอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จำนวน 150 ราย 173 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,713 ไร่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน อีกทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

"เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว จะทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป" ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมด 398,843 ไร่ เป็นเนื้อที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่กงดิน เนื้อที่ประมาณ 302,818 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 5 อำเภอ โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 14,965 ราย 19,464 แปลง เนื้อที่ประมาณ 238,141 ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา ได้มีผลงานการจัดที่ดินให้แก่เกษตร จำนวน 320 ราย 373 แปลง เนื้อที่ประมาณ 3,278 ไร่


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ