กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทุกภาคส่วน ป้องอุตสาหกรรมการผลิตสุกรไทย ปลอดภัยจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

ข่าวทั่วไป Thursday March 12, 2020 08:29 —ThaiPR.net

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการทุกภาคส่วน ป้องอุตสาหกรรมการผลิตสุกรไทย ปลอดภัยจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever, ASF) พบว่าปัจจุบันยังพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่อง และพบการระบาดแล้วทั้งหมด 30 ประเทศ แบ่งเป็น ทวีปแอฟริกา 7 ประเทศ ทวีปยุโรป 12 ประเทศ และทวีปเอเชีย 11 ประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าว เนื่องจากประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศจีน (ตั้งแต่ 3 สิงหาคม 2561) โดยมีการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และแนวเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกา ซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ยกระดับแผนดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ และได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยทุกภาคส่วนมีความเห็นร่วมกันในการป้องกันโรคดังกล่าวไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทย พร้อมแจ้งให้หน่วยงานในกำกับร่วมดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ กำหนด อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินมาตรการในการป้องกัน และเฝ้าระวังโรคอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง คือ การประกาศระงับการนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกรจากประเทศที่มีการระบาดของโรค และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำสุกร ผลิตภัณฑ์สุกรเข้ามาในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเฝ้าระวังในการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ X-Ray เคาะประตูบ้าน เฝ้าระวังทางอาการ ขึ้นทะเบียนและประเมินความเสี่ยงด้วยแอพลิเคชั่น E- SmartPlus พร้อมให้คำแนะนำความรู้เรื่องโรคและการป้องกัน จนทำให้ประเทศไทยปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ตรวจเยี่ยมและเฝ้าระวังทางอาการสุกรในฟาร์ม จำนวน 4,535,190 ฟาร์ม ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2562 - 27 ก.พ. 2563 ไม่พบสุกรแสดงอาการผิดปกติตามนิยามสงสัย ASF นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเฝ้าระวังสุกรในโรงฆ่าสุกร จำนวน 2,657,770 ตัว ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2562 - 9 มี.ค. 2563 ไม่พบสุกรแสดงอาการผิดปกติตามนิยามสงสัย ASF และวิการของโรค ASF และวิการของโรค ASF สำหรับในปี 2563 นี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ได้มีการจัดเตรียมแผนงาน/โครงการ/งบประมาณในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเข้าสู่ประเทศไทย และขอความร่วมมือในการบริหารจัดการเศษอาหารจากสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม ครัวเรือนและตลาด อีกทั้งได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงานราชการที่มีการเลี้ยงสุกรเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขอให้ยกระดับฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกรให้ความปลอดภัยทางชีวภาพสูงสุด ทั้งนี้ หากประเทศไทยยังสามารถคงสภาพปลอดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไว้ได้ จะส่งผลดีต่อภาพรวมการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย มูลค่ากว่าปีละ 2 แสนล้านบาท

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ