มติผถห.EARTH ท่วมท้น 99.29% เทคะแนนเสียงออก PP หนุนกลุ่มผู้บริหารเดิมลุยธุรกิจต่อ เชื่อมั่นนำพาองค์กรแข็งแกร่ง

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 16, 2020 17:09 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement:PP) ให้แก่ นายพิพรรธ พิหเคนทร์ จำนวน 973,241,553 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.0001 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 97,324 บาท โดยวาระดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบรวม 2,294,997,625 หุ้น หรือคิดเป็น 99.29% เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารชุดเดิม คงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 30% เท่าเดิม เนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมากลุ่มผู้บริหารมีความสามารถผลักดันธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ เห็นได้จากผลการดำเนินงานทั้งยอดขายและกำไรโตต่อเนื่องทุกปี และสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินของผู้บริหารชุดเดิมที่ได้ค้ำประกัน บริษัทในฐานะส่วนตัวและยอมแบกรับภาระหนี้แทนบริษัทฯ ที่สำคัญต้องการให้กลุ่มผู้บริหารเข้ามาเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจให้พลิก ฟื้นกลับมาได้อีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาอนุมัติหลักการในการออกใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิ(Warrant) จำนวน 50% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มทุนให้บริษัทมีฐานทุนที่แข็งแกร่งและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และชำระหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้ และยังได้อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,441,487,566 หุ้น โดยให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 4,978,089,394 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,536,601,828 บาท มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกหุ้นที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 1,441,487,566 หุ้น ซึ่งได้จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงการใช้สิทธิรุ่นที่ 4 (EARTH-W4) ที่ได้ครบกำหนดการใช้สิทธิไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 ส่งผลทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 4,509,843,381 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ