ไอเดนทิไฟนำเทคโนโลยี RFID ช่วยในการระบุตัวตนในการตรวจสอบอุณหภูมิ

ข่าวเทคโนโลยี Friday March 27, 2020 12:07 —ThaiPR.net

ไอเดนทิไฟนำเทคโนโลยี RFID ช่วยในการระบุตัวตนในการตรวจสอบอุณหภูมิ

กรุงเทพฯ--27 มี.ค.--อาร์เอฟไอดี

จากสถานการณ์การแพร่หลายของไวรัส Covit-19 ในปัจจุบัน ทางไอเดนทิไฟได้นำเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีมาใช้ร่วมกับกล้องจับความร้อนเพื่อมาช่วยในการระบุตัวบุคคล ด้วยความสามารถของกล้องจับความร้อนสามารถที่ระบุอุณหภูมิของแต่ละบุคคลได้ แต่มีข้อจำกัดที่ว่า กล้องดังกล่าวไม่สามารถที่จะระบุรายละเอียดของบุคคลดังกล่าวได้ ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวทางไอเดนทิไฟได้นำประสบการณ์อาร์เอฟไอดีมาใช้งานร่วมกับกล้องจับความร้อน เมื่อกล้องจับความร้อนของบุคคลดังกล่าวได้ ระบบอาร์เอฟไอดีก็จะทำการระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวไปพร้อมกัน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในระบบ ทำให้สามารถที่จะทราบได้ว่า บุคคลดังกล่าวมีอุณหภูมิเท่าไร อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ พร้อมทั้งรายละเอียดของบุคคลดังกล่าว ในกรณีที่ตรวจพบบุคคลที่มีอุณหภูมิสูงกว่าที่กำหนด ระบบก็จะทำการเตือน และสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลของบุคคลดังกล่าวย้อนกลับได้ นอกเหนือจากความสามารถในระบุตัวตนแล้ว เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีที่ทางบริษัทฯ เลือกใช้ จะเป็นอาร์เอฟไอดีที่สามารถอ่านข้อมูลของบุคคลได้ในระยะ 1 เมตรขึ้นไป ซึ่งช่วยในการลดความเสี่ยงที่ติดไวรัส covit 19

สรุป

ระบบอาร์เอฟไอดีที่พัฒนาขึ้นมานั้น ทำให้การตรวจสอบอุณหภูมิของแต่ละบุคคลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกเหนือจากอุณหภูมิของแต่ละบุคคลระบบยังสามารถทราบได้ว่า ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลดังกล่าวด้วย ทำให้การตรวจสอบในเชิงลึกสามารถจะทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นระบบดังกล่าว เป็นการตรวจสอบในระยะไกล ทำให้ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของไวรัสดังกล่าวได้ด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ